Brakelaars die leegstaande of verwaarloosde huizen opmerken, kunnen die voortaan melden via het meldpunt verwaarloosde woningen.
Een tijdelijke leegstand is niet altijd te vermijden, bijvoorbeeld tussen twee huurperiodes door of bij grote verbouwingen.
Maar als de woning reeds lange tijd leegstaat, dan is er sprake van een zorgwekkende leegstand.
Die verwaarlozing pakt gemeente Brakel actief aan. Op die manier wordt ongedierte, geurhinder en criminaliteit voorkomen en kunnen meer kwalitatieve woningen op de markt gebracht worden.
Verwaarlozing of leegstand melden kan via https://www.brakel.be/meldpunt-verwaarloosde-woningen/
Ongecategoriseerd Meldpunt verwaarloosde woningen