In het kader van Covid-19 om de vereenzaming wat draaglijker te maken voor onze kwetsbare groepen
overweegt de seniorenadviesraad voederbakjes aan te kopen en te verdelen onder de senioren in Brakel.

De doorzichtige voederbakjes kunnen met zuignappen bevestigd worden aan het venster. De vogels kunnen
geobserveerd worden vanuit uw zetel!

Alvorens tot aankoop over te gaan willen we weten of hiervoor interesse is.

De beslissing, betreffende het al dan niet aankopen ervan, wordt genomen in functie van
het aantal inschrijvingen.

Inschrijven kan tot donderdag 28 januari 2021: Klik hier

Ongecategoriseerd Inschrijvingen: Aankoop voederbakjes voor vogels tvv onze senioren