Oproep kandidaatstelling overname beheer van percelen verworven door Natuur en Bos via voorkooprecht

Natuur en Bos wil het beheer van percelen overdragen.

Deze percelen zijn verworven door Natuur en Bos via voorkooprecht en moeten beheerd worden ten behoeve van de realisatie van Europese instandhoudingsdoelen.

De kandidaat-beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 9/10/2020 een motivatienota in te dienen bij Natuur en Bos, t.a.v. Martine Waterinckx, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, martine.waterinckx@vlaanderen.be.

Voor meer info: Klik hier

Ongecategoriseerd Oproep kandidaatstelling beheeroverdracht percelen