Naar aanleiding van de Corona-crisis heeft de burgemeester – in overleg met de Gouverneur – beslist om vanaf maandag 17 augustus 2020 onderstaande aanvullende maatregelen op te leggen.

Naar aanleiding van de Corona-crisis heeft de burgemeester beslist om vanaf maandag 17 augustus 2020 de maatregelen die vanaf 31 juli werden ingesteld te bekrachtigen. Dit met uitzondering voor het voetbal; waar opnieuw matchen en trainingen zullen kunnen doorgaan.
Mondmaskers
Op het volledige grondgebied van de gemeente Brakel is het vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen dat mond en neus bedekt of elk ander alternatief in stof op publiek toegankelijke plaatsen en onverminderd de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 juli 2020 en latere wijzigingen, behalve:
1° tijdens verplaatsingen met een voertuig (auto, moto(r), fiets, step,…)
2° tijdens het beoefenen van een sportactiviteit met fysieke inspanning
3° tijdens zware fysieke inspanningen gedurende werkzaamheden
4° wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
5° indien iemand statisch aan het eten of drinken is of een sigaret of gelijkaardig product aan het gebruiken is
Horeca
In alle uitbatingen van “horeca” worden de openings- en sluitingsuren dagelijks ingesteld op 10.00 (opening) en 22.00 (sluiting) op het grondgebied van de gemeente, indien deze geen warm bereide maaltijden aanbieden.
In alle uitbatingen van “horeca” worden de openings- en sluitingsuren dagelijks ingesteld op 10.00 (opening) en 23.00 (sluiting) op het grondgebied van de gemeente, indien deze warm bereide maaltijden aanbieden.
Motivering
Deze beslissingen zijn ingegeven door
1° het scheppen van duidelijkheid omtrent de vraag het al dan niet dragen van een masker. Met deze beslissing wordt duidelijkheid gebracht. Op het openbaar domein is het verplicht een mondmasker te dragen.
2. de cijfers van het aantal positieve besmettingen zijn voor Brakel nog steeds niet goed. Bij dit bericht is een overzicht van de cijfers van de huisartsenkring te vinden.
Samengevat zijn er in Brakel (met afgerond 15.000 inwoners) meer besmettingen dan in de andere lokale besturen uit hoger overzicht samen (goed voor een totaal van afgerond 130.000 inwoners).
Klik hier voor een overzicht van de cijfers.
3. de meeste “haarden” van besmettingen zijn af te lijnen tot de horeca en dan in het bijzonder via individuele cafébezoeken waaruit blijkt dat het respecteren van de “bubbel” niet wordt gevolgd.
Dit blijkt ook uit de “contact tracing” via de Vlaamse overheid. Hierover werd op 7 augustus een bericht ontvangen:
“Intussen hebben we de interviews van 30 bevestigde gevallen grondig bekeken. De bevindingen van deze bevragingen staan in lijn met de bevindingen die wij alreeds doorgekregen hadden vanuit de huisartsenkring en de gemeente.
De transmissie van de besmettingen verloopt voornamelijk lokaal. Potentiële bronnen die we kunnen weerhouden zijn een aantal horecazaken en een link met de voetbalclub. Er zijn ook een aantal gezinsclusters.
Meer bepaald gaat het om de volgende horecazaken :
• Café (weggelaten uit privacy-overwegingen)
• Café (ibidem)
• Café (ibidem)”
De burgemeester richt opnieuw een oproep aan de bevolking om de diverse richtlijnen; in het bijzonder deze betreffende de “social distancing” en de “sociale bubbel” te respecteren.
Alleen hierdoor zullen de cijfers in Brakel kunnen verbeteren en pas indien dit het geval; kan een aanpassing van de openings- en sluitingsuren van de horeca overwogen worden.

DANK DIT BERICHT VERDER TE VERSPREIDEN – klik hier voor het besluit van de burgemeester. 

Stefaan Devleeschouwer

Burgemeester, belast met veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking

Stefaan.devleeschouwer1@telenet.be

GSM: 0496 08 97 37

Jürgen De Mets

Algemeen Directeur

Jurgen.demets@brakel.Be

Tel.: 055 43 17 50

nieuws COVID-19: Aanvullende maatregelen vanaf maandag 17 augustus 2020