PERSNOTA: GEMEENTE BRAKEL SCHRAPT O.A. GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN

Het college van burgemeester en schepenen – in zitting dd. 27 juli 2020 – heeft zich gebogen over de lokale situatie; dit in opvolging van de beslissingen van de Nationale veiligheidsraad dd. 27 juli 2020.

Het college heeft beslist tot onderstaande maatregelen voor de maand augustus:
1° het annuleren van de ontvangsten door het college
2° het annuleren van het gebruik van de gemeentelijke lokalen door derden
3° het annuleren van gemeentelijke evenementen (dansnamiddag, wandelconcert, springkastelen,
drive-in cinema)
4° het richten van een oproep aan de gemeentelijke adviesraden met het advies de evenementen
georganiseerd door de adviesraden te schrappen
5° alle aanvragen tot het gebruik van het openbaar domein voor evenementen, worden ingetrokken.

Opzet van deze maatregelen is het helpen beperken van de contacten buiten de “bubbel van 5”.

DANK DIT BERICHT VERDER TE VERSPREIDEN
Gemeente Brakel
Jürgen De Mets
Algemeen Directeur
Jurgen.demets@brakel.be
Tel.: 055 43 17 50

Bevoegd
Stefaan Devleeschouwer, burgemeester
stefaan.devleeschouwer1@telenet.be
GSM 0496 08 97 37

Ongecategoriseerd Gemeente Brakel schrapt o.a. gemeentelijke evenementen