BEKENDMAKING VAN HET VOORNEMEN TOT OPMAAK VAN PROJECT-MER

De procedure voor het opstellen van het bovenvermeld project-milieueffectrapport werd opgestart door de initiatiefnemer Fluxys en is onder het nummer PR3287 bij Team Mer in behandeling.

De aanmelding ligt ter inzage op het gemeentebestuur te Marktplein 1, 9660 Brakel, evenals op de stads- en gemeentebesturen van de andere betrokken steden/gemeenten (Lierde, Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en Haaltert).

De nota kan eveneens gedownload worden op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank, onder het nummer PR3287.

De periode van terinzagelegging zal lopen van 17 juli 2020 tot en met 4 september 2020.

Opmerkingen kunnen bezorgd worden tot en met 5 september 2020:

  • Via een e-mail aan Team Mer naar mer@be (met de vermelding ‘Publieke inspraak project-MER ‘Enkelvoudige aardgasvervoerleiding Brakel-Haaltert’’ in de titel);
  • Via de gemeente Brakel: d.m.v. een brief gericht aan de dienst ruimtelijke ordening, Marktplein 1, 9660 Brakel, of via een mail naar stedenbouw@brakel.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak project-MER ‘Enkelvoudige aardgasvervoerleiding Brakel-Haaltert’’ in de titel);
  • Via de andere betrokken steden/gemeenten.

Als u meer informatie wilt over milieueffectrapportage, kunt u eveneens surfen naar www.mervlaanderen.be.

 

Ongecategoriseerd Aanmelding enkelvoudige aardgasvoerleiding Brakel – Haaltert