Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om voor onbepaalde termijn verder te werken met het systeem op afspraak op het recyclagepark. De openingsuren blijven dezelfde als deze die nu worden gehanteerd.

Klik hier om een afspraak te maken

 

Je kan een afspraak maken via bovenstaande link op deze pagina en via de IVLA-infolijn op het gratis nummer 0800/90.270

Mogen wij u vragen om uw afspraak correct na te komen en de opgelegde voorschriften na te leven.

Je zal hierbij dag en uur kunnen reserveren.

Enkele afspraken:

  • Het aantal bezoekers dat tegelijk op het park zal worden toegelaten wordt beperkt tot max. 10 voertuigen; 5 op het platform en 5 er rond,
  • Het bezoek aan het recyclagepark wordt beperkt in tijd (max. 30’),
  • Geen toegang indien geen afspraak of niet aanwezig op het afgesproken uur.

Algemene richtlijnen voor een bezoek aan het recyclagepark:

  • Kom enkel met dringend af te voeren afval en stel uw bezoek uit als het kan.
  • Kom liefst alleen naar het recyclagepark. Indien je hulp nodig hebt voor het lossen van zware stukken kan geen beroep gedaan worden op de recyclageparkwachter(s)
  • Houd afstand (minstens 1,5 m) tot de parkwachter en tot andere bezoekers.
  • Respecteer het werk en de richtlijnen van de recyclageparkwachters.
  • Vermijd contact met je gezicht en was thuis grondig je handen.
  • Blijf in de wagen zitten als je moet wachten voor je het recyclagepark binnen mag of vooraleer je het platform op mag rijden.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht op het recyclagepark.

Afvalophaling aan huis

De huisvuilophaling door IVLA gaat gewoon door volgens de data op de afvalkalender.

Luierafvalzakken

Aangezien het recyclagepark opnieuw open is wordt het luierafval niet langer ingezameld via de huis-aan-huisophalingen. Voortaan kan je dus opnieuw, gratis, terecht met luierafval op het recyclagepark. U dient hiervoor ook een afspraak te maken via www.brakel.be of via de IVLA-infolijn op het gratis nummer 0800/90.270

 

Ongecategoriseerd Maak hier een afspraak voor het recyclagepark