IMPACT VAN DE CORONA-MAATREGELEN OP DE WERKING VAN GEMEENTE EN OCMW

 

Vanuit de federale overheid werden op 12 maart 2020 bijkomende aanbevelingen gecommuniceerd naar aanleiding van het Coronavirus.

Meer info hieromtrent kan gevonden worden op:

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/

Hieronder kan de impact op de lokale werking van gemeente- en ocmw gevonden worden.

– Gemeentelijke organisaties

Alle activiteiten – georganiseerd door de gemeentelijke adviesraden – worden geschrapt voor de periode van 14 maart 2020 tot en met 3 april 2020. Het gaat hier om o.a.:

24 maart: gym senioren
26 maart: fietsen senioren
28 maart: computerkliniek
30 maart: zwemmen en BBB senioren
31 maart: gym senioren

Aan de voorzitters van de adviesraden wordt ook gevraagd de bijeenkomsten van de algemene vergadering en/of dagelijks bestuur te schrappen in de periode 14 maart tot en met 3 april 2020.

Voor meer informatie:

Kimberley.vanlierde@brakel.be – tel.: 055 43 17 64 (jeugd, senioren, middenstand)
toerisme@brakel.be – tel.: 055 43 17 63 (cultuur)
katrien.delanghe@brakel.be – tel.: 055 75 57 11 (ontwikkelingssamenwerking)

– Initiatief buitenschoolse opvang

Het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) blijft geopend.

Voor meer info:

kinderopvang@brakel.be – tel.: 055 42 84 53

– Verhuur gemeentelijke lokalen

De reeds goedgekeurde aanvragen tot gebruik van gemeentelijke lokalen worden voor de periode 14 maart tot en met 3 april 2020 ingetrokken. Reservaties waarvoor is betaald, zullen terugbetaald worden.

Nieuwe aanvragen voor de periode na 3 april 2020 worden nog niet goedgekeurd.

Voor meer info

Dany.blommaert@brakel.Be of Tamara.verspeeten@brakel.be – tel.: 055 43 17 53

– Recyclagepark

Het recyclagepark is gesloten tot en met 3 april 2020.

Voor meer info:

milieu@brakel.be – tel.: 055 43 17 60

– Sporthal

Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt de sporthal gesloten voor het publiek.

Ook de activiteiten van de gemeentelijke sportdienst worden geschrapt in de periode 14 maart tot en met 3 april 2020 (o.a. de lessenreeksen en de sportquiz).

Voor meer info:

Wim.dewael@brakel.be of ben.devlieger@brakel.be – tel.: 055 42 31 98

– Zwembad

Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt het zwembad gesloten voor het publiek.

Voor meer info:

zwembad@brakel.be – tel.: 055 42 46 48

– Bibliotheek

Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt de bibliotheek gesloten voor het publiek.

Ook de activiteiten georganiseerd door de bibliotheek worden geschrapt in de periode 14 maart tot en met 3 april 2020.

Alle uitgeleende stukken worden sowieso met drie weken verlengd.

Het blijft wel mogelijk ontleende werken via de terugbrengbus terug te bezorgen.

https://brakel.bibliotheek.be/

Voor meer info:

bibliotheek@brakel.be – tel.: 055 42 12 45

– Belauto

Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 wordt de dienstverlening van de belauto geschrapt.

Voor meer info:

Katrien.delanghe@brakel.be – tel.: 055 75 51 71

– Gemeentelijk onderwijs

Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 worden de lessen geschorst. Er wordt wel gezorgd voor opvang voor de leerlingen van wie de ouders niet zelf in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders door hun grootouders worden opgevangen.

Voor meer info:

Veerle.decouvreur@brakel.be – tel.: 055 42 30 94

– Toeristische dienst

Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 zal de toeristische dienst werken op afspraak.

Voor niet-dringende bezoeken wordt gevraagd deze uit te stellen tot na 3 april 2020.

Voor meer info:

Katrien.delanghe@brakel.be – tel.: 055 75 51 71

– Sociale dienst OCMW

Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 zal de sociale dienst werken op afspraak.

Voor niet-dringende bezoeken wordt gevraagd deze uit te stellen tot na 3 april 2020.

De contactgegevens van de sociale dienst zijn te vinden op www.brakel.be

– Gemeentehuis

Vanaf 16 maart tot en met 3 april 2020 zullen de diensten op het gemeentehuis werken op afspraak.

Voor niet-dringende bezoeken wordt gevraagd deze uit te stellen tot na 3 april 2020.

De contactgegevens van diensten op het gemeentehuis zijn te vinden op www.brakel.be

– Wekelijkse markt

Er is geen wekelijkse markt.

Voor meer info:

Danny.vandaele@brakel.be – tel.: 055 43 17

DANK DIT BERICHT VERDER TE VERSPREIDEN

Katrien Delanghe
Medewerker communicatie
katrien.delanghe@brakel.be

Voor meer informatie kan contact genomen worden met

Gemeente Brakel

Jürgen De Mets
Algemeen Directeur
Jurgen.demets@brakel.be
055 43 17 50

Bevoegd

Stefaan Devleeschouwer, burgemeester, bevoegd voor veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking
stefaan.devleeschouwer1@telenet.be
0496 08 97 37

nieuws Impact van Corona op werking gemeente en ocmw.