Infosessies over de beste manier om je huis duurzaam te verwarmen
SOLVA en Fluvius organiseren op verschillende plaatsen regionale infosessies over duurzaam energieverbruik en geschikte energiebronnen voor verwarming. Experten vertellen hoe je energie kan besparen, of en hoe je concreet kan aansluiten op het aardgasnet en aan welke voorwaarden je jouw stookolietank kan laten saneren.
Er is nog één infosessie binnenkort, op donderdag 24 oktober 2019 in Oudenaarde (CC De Woeker – De Woeker 3, Oudenaarde).
Inschrijven voor deze infosessie kan via www.benoverenmetgas.be of via de milieudienst.

Meer informatie nodig?
Contacteer onze milieudienst via milieu@brakel.be of 055 43 17 60.

Schrijf je in voor de tankslag!

Verwarm je momenteel op stookolie, maar ben je van plan om over te schakelen op een andere energiebron? Of ben je al veranderd van warmtebron, maar is je stookolietank nog niet gesaneerd? Dan is de tankslag van SOLVA iets voor jou! SOLVA organiseert in je gemeente een tankslag voor de sanering van zowel bovengrondse als ondergrondse tanks.

Schrijf vrijblijvend in voor de tankslag via deze link: http://www.solva.tanksaneringen.be/.

 

 

Waarom saneren?
De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik wordt gesteld, geledigd,gereinigd en verwijderd of opgevuld moet worden door een erkend tanktechnicus. Oude stookolietanks bevatten immers vaak nog olieresten en kunnen roesten en doorlekken. Dit houdt een ernstig risico in voor bodem en grondwatervervuiling. Een niet-gesaneerdetank houdt ook een financieel risico in want de eigenaar moet instaan voor de kosten van de bodemsanering. Bovendien moet je bij verkoop van je woning met een attest kunnen bewijzen dat de tank correct gesaneerd werd. Meer info over de saneringsverplichting vind je op de website van de Vlaamse overheid.
Samen saneren!
Samen met 20 aangesloten gemeenten organiseert SOLVA een groepsproject stookolietanksanering voor particulieren. Een groepsactie laat immers betere voorwaarden toe. In deze editie heeft de firma All-in Tank Service uit Eke de wedstrijd gewonnen, en kon zowel voor bovengrondse als ondergrondse tanksaneringen de scherpste prijzen aanbieden. Bovendien beperken ze de milieu-impact van de saneringswerkzaamheden door te werken met bioschuim voor het opvullen van oude tanks en door het beperken van de transportbewegingen.
Deze groepsactie loopt nog tot 31 december 2019, met de mogelijkheid tot verlenging.
Elke inwoner kan zo onmiddellijk een offerte aanvragen via www.solva.tanksaneringen.be of All-in Tank Service bellen voor meer info op het gratis nummer 0800 111 24.
Overschakelen op een andere energiebron?
Stookolie neemt nog steeds een belangrijke plaats in als energiedrager voor verwarming. Dat is geen goede zaak voor het klimaat. Ook aardgas is een fossiele brandstof, maar de CO2-uitstoot van stookolieverbranding ligt 25% hoger dan bij aardgasverbranding. De omschakeling van stookolie naar aardgas of een andere minder vervuilende energiebron is daarom een logische keuze, niet enkel voor het klimaat, maar ook voor je gezinsbudget. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas minder zwavel en fijn stof vrij wat ook de luchtkwaliteit en de leefbaarheid ten goede komt.
nieuws Duurzaam energiegebruik – de tankslag