Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is voor de voorlopige vaststelling van de afschaffing van buurtweg 63 in Zegelsem.

De documenten hierover kunnen ingekeken worden op het gemeentehuis, dienst omgeving vanaf 12 augustus 2019 (de opening van het onderzoek) tot en met 11 september 2019 om 10 uur (sluiting van het onderzoek), elke werkdag tijdens de openingsuren.

Indien men opmerkingen heeft, kan men gedurende deze termijn van dertig dagen een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9660 Brakel.

 

 

nieuws Buurtweg 63 (Zegelsem). Voorlopige vaststelling afschaffing