De zitdag is volledig volzet.
Door capaciteitsproblemen kunnen er helaas geen extra zitdagen ingericht worden.

Je kan wel nog terecht in het kantoor in Aalst (Dr. André Sierensstraat 16), in Oudenaarde (Marlboroughlaan 4) of in Gent (Gaston Crommenlaan 6). Op deze adressen worden iedere werkdag van de maand mei (tussen 9 en 12 uur) en iedere werkdag van de maand juni (van 9 tot 15 uur) aangiften ingevuld.

Bericht aan de bevolking van de stad of gemeente X_Adreswijziging_Zitdagen 2019
nieuws VOLZET! Zitdag invullen belastingen
Dinsdag 28 mei 2019