In de dorpskern van Everbeek-Boven komt een nieuw, groen speelnatuurpark, een samenwerking van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en gemeente Brakel. Begin maart werden alle bomen, boompjes en struiken aangeplant, allemaal streekeigen groen: onder meer 224 meter haag, 35 meter fruithaag, 830 struiken, 4 hoogstambomen (eik en linde) en 5 hoogstammige fruitbomen (appel, peer en pruim). Op dinsdag 12 maart werd een wilgenhut gebouwd door de leerlingen van het 5e leerjaar van de gemeentelijke basisschool. Manon mocht namens de klas de wilgenhut “plechtig” openen. De 3e kleuterklas mocht meehelpen met het aanplanten van de struiken en heesters op het terrein.

Hoe het er zal uitzien, kan je zien op het ontwerpplan.

nieuws Speelnatuurpark in Everbeek