2016 - 2017 - 2018 Diverse grote werven te Brakel 

Dorpskernvernieuwing

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina met meer info.

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing: mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier  

Laaistok, Willemsveld, Koningsweg, Steenpaal, Brakelbosstraat

Opzet: het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Laaistok, Willemsveld, Koningsweg, Steenpaal en (deel van) Brakelbosstraat. De uitvoeringstermijn is 75 werkdagen. De aannemer van deze werken is:

Wintraco CVBA, Meerstraat 80, 9220 Hamme, t 052 48 40 11, f 052 48 40 12, e-mail: :info@windeynv.be

Warande

Opzet is een totaalrenovatie (nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken en nieuw wegdek) uit te voeren en dit voor een geraamd bedrag van 975.000 euro (incl. btw). Hierna zal er éénrichtingsverkeer zijn in de Warande tussen de Dr. De Drijverestraat en Kruisstraat.

Woensdag 27 september 2017 wordt er gestart met de 2de fase van de renovatie van de wegenis te Warande. Fase 2 wordt opgesplitst in 2 delen. Het 1ste deel vanaf Dr. De Drijverestraat tot Warande 109 // 102. Het 2de deel vanaf Warande 109//102 tot Kruisstraat.

Fase 1 wordt opgesteld voor verkeer en parkeren vanaf begin november 2017.

De toplaag asfalt tussen de Rondweg en de Kruisstraat zal worden uitgevoerd op het einde van de volledige fase 2 (voorjaar 2018).

Contactgegevens aannemer:

BVBA Pevenage, Elenestraat 75, 9620 Zottegem

Contactpersoon voor de werf: Yves Pevenage - 09 360 26 47 – info@pevenage.be

Huisvuilophaling (tot ingebruikname fase 1 begin november 2017):

3 verzamelpunten:

-Wijmeersstraat nabij Warande

-Dr. De Drijverestraat nabij Warande (einde werfzone)

-Warande thv Warande 109B en 102 (einde werfzone)

Gemeente zal 3 borden plaatsen thv de verzamelpunten.

De bewoners dienen zelf het afval aan te brengen, en de containers terug te nemen.

Wegomlegging:

De huidige wegomleggingen blijven van toepassing totdat fase 1 zal opengesteld worden.

Meerbeekstraat

Op 30 augustus start de vernieuwing van voetpaden in de Meerbeekstraat. Eerst zal waterbedrijf TMVW-Farys werken uitvoeren, vooraleer de eigenlijke vernieuwing van de voetpaden start.

De voetpaden worden voorlopig hersteld. Tijdens de werken blijft verkeer mogelijk in de Meerbeekstraat.

Meer info: francis.deboeverie@brakel.be - tel.: 055 43 17 57

28 augustus tem 28 september - bekendmaking betreffende ontheffing PLAN MER-plicht RUP Gemeentehuis 

De gemeente Brakel heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het RUP Gemeentehuis.

Het RUP heeft tot doel een herziening van het bestaande BPA nr. 2 ‘Centrum Nederbrakel’ M.B. 18/06/2004 i.f.v. het planologisch mogelijk maken van een nieuw gemeentelijk administratief centrum, inclusief ruimte voor OCMW, muziekschool, podiumzaal en polyvalente zaal.  

Klik op de affiche voor meer informatie betreffende de bekendmaking.

Klik hier voor het ontwerp van RUP

11 september - Doe jij ook mee met Operatie Proper? 

Iedereen houdt van een propere buurt. Want een propere buurt is een mooie buurt. Ondanks vele goede bedoelingen is dat vaak niet zo gemakkelijk om vol te houden. Daarom is er nu Operatie Proper.

Wil je meer weten klik dan hier!

18 september tem 24 september - Handhavingsweek 

Extra controle op zwerfvuil en sluikstorten tijdens de handhavingsweek van 18 september tot en met 24 september.

Foto: David Bulens

1 Oktober - Brakeliana 

Brakelse verenigingen stellen voor.
 

2 oktober - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

7 oktober - FVV : Belgian Brass Soloists -  Around the world

11 oktober - G-sportdag 

Op woensdag 11 oktober 2017 organiseert de Brakelse sportdienst & sportraad - voor de vierde maal een G-sportdag waarin naast sporten genieten het belangrijkste is. Deze sportdag is volledig GRATIS.

Inschrijven kan, uiterlijk tot woensdag 4 oktob'er 2017, door het inschrijvingsformulier persoonlijk af te geven op de gemeentelijke sportdienst (sporthal ‘de Rijdt - Jagersstraat 64a te
9660 Brakel) of door elektronisch in te schrijven via onderstaand E-formulier.

Klik hier voor de brochure

25 oktober - 55+ event 

8 november - gratis Energiefit-sessie 

29 november - klimaattafel vermindering CO2 

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen

Voor meer info klik hier

8 december - 3e Sportgala  

De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 3de maal een sportgala in, dit op vrijdag 8 december 2017 in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke sportlaureaten gepast te huldigen op basis van de eerder behaalde en bijzondere sportprestaties. De behaalde sportprestaties die in aanmerking zullen komen zijn deze die behaald zijn tussen 1 september 2016 en 1 september 2017.

Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: sportverdienste/sportvrijwilliger,               G-sporter, sportbelofte (jongere -18 jaar), sportploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie (+18 jaar), sportman/sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar), sportsenior (55+ jaar) en de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/jeugd/ploeg).

Kandidaturen kunnen persoonlijk worden ingediend vanaf 3 juli tot uiterlijk 15 september 2017 aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’).

De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden gekozen door een deskundig samengestelde jury.

Klik hier voor het reglement
Klik hier voor formulier voor het indienen van je kandidatuur

16 december - Kerstmarkt Nederbrakel 

Na de succesvolle vorige edities van de kerstmarkt zal er op 16 december terug een gelijkaardige manifestatie worden georganiseerd.
Dit kan natuurlijk enkel met de deelname van een maximum aan standhouders, waaronder uzelf.
Inschrijven is noodzakelijk.  Het aantal standplaatsen is niet onbeperkt...wees er dus tijdig bij!!!

 Klik hier voor het reglement en inschrijfbundel
 Klik hier voor het reglement en inschrijfbundel
 Klik hier voor de Bijlage 1 - (Toelating occasionele uitbating)

 

29 april 2018 - Vlaamse wandeldag 

Klik hier voor de themawebsite rond deze activiteit.

Gemeente Brakel zoekt verenigingen voor “VLAAMSE WANDELDAG 2018” - Klik hier voor meer info.

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van het Vlaams Natura 2000-programma, klik hier