30 juli - Containerpark - uitnodiging infoavond 

Naar aanleiding van de invoering van belastingen op de inzameling van grof huisvuil, wordt er een infoavond georganiseerd op woensdag 30 juli 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Meer weten?  

30 juni - Masterplan openbare verlichting goedgekeurd 

De gemeenteraad - in zitting dd. 30 juni 2014 - keurde het masterplan openbare verlichting goed.

Klik hier voor meer informatie.

30 juni - Belastingreglement inzake het gebruik van het containerpark  

Op de gemeenteraad van 30 juni 2014 werd het belastingreglement inzake het gebruik van het containerpark goedgekeurd waarbij vanaf 1 augustus 2014 de fractie grof huisvuil betalend wordt op het containerpark. Dit naar aanleiding van de het nieuwe

Materialendecreet die werd ingevoerd door de Vlaamse Regering. Bij het aanbieden van grof huisvuil zal het voertuig opgemeten worden en op basis van lengte -en hoogtemeting zal 5, 10 of 15 euro aangerekend worden. Voor alle duidelijkheid voor de andere fracties (groenafval, bouw- en sloopafval, luierafval,...) wordt geen tarief aangerekend en blijft iedereen recht hebben op 15 gratis beurten. Eerst was voorzien dit vanaf 1 juli te laten starten maar door laattijdige aanpassing van de software door de firma die instaat voor onze automatisering werd dit 1 maand uitgesteld en zal gedurende de maand juli een proefperiode worden ingelast.

Er zal voortaan niet meer moeten betaald worden op het containerpark want alles zal doorgerekend worden op de Diftarfactuur (factuur van de huisvuilophaling).

Om een vlottere toegang te bekomen zal het keuzemenu aan de ingangszuil beperkt worden tot het al dan niet aanbrengen van grof huisvuil.  Al de rest zal gebeuren via een handcomputer die de toezichters bij zich zullen hebben.

Eveneens zullen vanaf 1 augustus 2014 de inwoners van de gemeente Horebeke naar het containerpark van Brakel kunnen komen.

Klik hier voor het containerparkreglement.

30 augustus - Oxfam Trailwalker 2014 

Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van formaat!
Teams van vier stappers leggen in minder dan 30 uur tijd 100 km af in de Hoge Venen. Voor de zevende editie op 30 en 31 augustus verwacht Oxfam niet minder dan 300 teams aan de startlijn.
Meer weten?

8 september - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

20 september - Primus Classic 

9 juli tem 8 januari - openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 gaan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Om de zes jaar worden stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt. Hierin stelt de Vlaamse Regering maatregelen vast om de toestand van watersystemen te verbeteren en het overstromingsrisico te verminderen.

Gedurende zes maanden kan elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.been er op reageren.

De plannen van toepassing op de gemeente Brakel kunnen gevonden worden op:

Bovenscheldebekken

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-generatie/documenten/Bovenscheldebekken.pdf

Denderbekken

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-generatie/documenten/Denderbekken.pdf