2016 - 2017 - Dorpskernvernieuwing Nederbrakel 

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina met meer info.

* 12 april - nieuwsbrief 9 (klik hier)

* 25 april - nieuwsbrief 10 (klik hier)

* 5 mei - nieuwsbrief 11 (klik hier)

* 22 mei: nieuwsbrief 12 (klik hier)

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing: mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier  

15 mei - start maaien wegbermen 

Vandaag wordt gestart met het maaien van de wegbermen. Dit conform het bermbeheerplan dat je hier kan raadplegen.

Voor meer info: milieu@brakel.be of 055 43 17 60 

Aanvraag inname openbaar domein 

Ingevolge het gemeentelijk GAS-reglement mag geen enkel voorwerp (container, stelling, paletten…) op het openbaar domein worden geplaatst zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Klik hier voor meer info

15 mei - De Vlaamse Ardennen - dé wandelregio van Vlaanderen 

Uitstekend nieuws voor wie graag wandelt: vanaf de zomer 2017 moet de Vlaamse Ardennen dé wandelregio van Vlaanderen worden. Om die ambitie te realiseren, werkt Toerisme Oost-Vlaanderen hard aan de uitbreiding van de wandelmogelijkheden in de regio. 

Klik hier voor meer info.

 

15 mei - start werken Kerkhofstraat  

Op 15 mei is de vernieuwing van voetpaden (tussen nr. 1 tot en met nr. 85) en wegdek gestart in de Kerkhofstraat.

Hieronder een geraamde fasering van de werken:

- 15 mei - eind mei: opbraak voetpaden en vernieuwen drinkwateraansluitingen

- juni - juli 2017: vernieuwen van de voetpaden en het wegdek

Tijdens deze werken is er plaatselijk verkeer in de Kerkhofstraat.

Meer info: francis.deboeverie@brakel.be - tel.: 055 43 17 57

25 en 26 mei - gemeentelijke diensten gesloten 

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op : 

  • donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017

15 mei - 13 juli: openbaar onderzoek RUP herschikking woongebied, woonuitbreidingsgebied, natuurgebied, terrein voor ambachtelijke bedrijven en KMO's

Klik hieronder voor het RUP zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad dd. 17 april 2017.

1° stedenbouwkundige voorschriften (klik hier)

2° Toelichtingsnota (klik hier)

3° Deelplan Michelbeke (klik hier)

4° Deelplan Nederbrakel (klik hier)

5° Deelplan Parike (klik hier)

6° Deelplan Zegelsem (klik hier)

Voor adviezen, bezwaren op opmerkingen dient u deze te richten naar de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO). Dit via:

1° via aangetekend schrijven, Gemeente Brakel, tav de GECORO, Marktplein 1, 9660 Brakel

2° via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Marktplein 1, 9660 Brakel

3° via email: stedenbouw@brakel.be

 

1 juni - zitdag belastingen 

12 juni - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

10 september - zeepkistenrace 

Op zondag 10 september 2017 organiseert de jeugdraad een zeepkistenrace.

Waar? Valkenstraat Brakel

Uur? 13 u

Inschrijving: € 5 - Gratis voor jeugdverenigingen

Voordat je met vol enthousiasme aan je zeepkist begint, lees dan ook zeker het reglement.

Inschrijven is verplicht : schrijf je hier in

Klik hier voor het reglement. 

Veel succes!

29 april 2018 - Vlaamse wandeldag 

Klik hier voor de themawebsite rond deze activiteit.

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van het Vlaams Natura 2000-programma, klik hier