Monitor gezocht. 

De sportdienst van Brakel is nog op zoek naar een gemotiveerde en gedreven monitor voor het kleutersportkamp van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus 2016.

Indien interesse mail dan naar ben.devlieger@brakel.be.

2016 - 2017 - Dorpskernvernieuwing Nederbrakel 

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina met meer info.

* 4 april - standstill gunning werken (klik hier)
* 25 april - gunning werken (klik hier)
* 13 mei- infoavond start werken dorpskernvernieuwing (klik hier)
* 19 mei - nieuwsbrief 1 (klik hier)

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing: mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier  

9 mei - Renovatie Brusselsestraat 

Nieuwe asfalt voor N8 in Brakel en Lierde

Op maandag 9 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van de Brusselsestraat (N8) in Brakel. Tegelijkertijd pakt de aannemer ook de doortocht (N8 Steenweg) aan in Lierde. De twee werken zijn bewust samengenomen om de hinder te beperken.  De werken duren normaal gezien tot in juli (bouwverlof), maar de timing hangt af van het weer en/of technische omstandigheden.

Alle info over deze werken vindt u terug op  http://wegenenverkeer.be/Brakel

 

20 mei - start openbaar onderzoek RUP "Breeveld" 

Op 25 april 2016 heeft de gemeenteraad van Brakel het besluit genomen waarin het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (=RUP) "Breeveld" voorlopig heeft vastgesteld.

In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.14 onderwerpt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brakel dit ontwerp RUP aan een openbaar onderzoek dat loopt van 20 mei 2016 tot en met 18 juli 2016.

Het RUP Breeveld is raadpleegbaar door op onderstaande links te klikken.

1° Stedenbouwkundige voorschriften (klk hier)
2° Toelichtingsnota (klik hier)
3° Deelplan deel 1 klik hier)
4° Deelplan deel 2 (klik hier)
5° Deelplan deel 3 (klik hier)

Dit ligt ook ter inzage tijdens de openingsuren op het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel (dienst ruimtelijke ordening) van 20 mei 2016 tot en met 18 juli 2016.

Als u op dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (= GECORO) van de gemeente Brakel. Dit kan:

1° via aangetekend schrijven aan de GECORO Brakel, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel
2° via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Marktplein 1, 9660 Brakel.
3° via e-mail stedenbouw@brakel.be

24 tem 28 mei - tentoonstelling Groote Oorlog 

Van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 mei is een tentoonstelling rond de telecommunicatiemiddelen in de "Groote Oorlog".

Inkom is gratis. 

30 mei - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

7 juni - Sportelen: Seniorensportdag in Kruishoutem 

Op 7 juni 2016 biedt Burensportdienst Vlaamse Ardennen tal van sportelactiviteiten aan voor de senioren van de regio en dit in de gemeentelijke sporthal van Kruishoutem

Op het programma staan curve bowling, curling, badminton, spinning, yoga, lijndans, seniorenaërobics, ruggym, drums alive, wandelen, fietsen, initiatie elektrisch fietsen, petanque, kubb, boogschieten en krolf.

Tijdens de muzikaal opgeluisterde middagpauze kan je gezellig genieten van je eigen lunchpakket of een heerlijke koude schotel.

Deelname zonder koude schotel kost 6€ met koude schotel betaal je 16€

Verdere informatie kan je bekomen bij de sportdienst van Brakel, via mail sportdienst@brakel.be of telefonisch 055 42 31 98.

Klik hier voor de folder
Klik hier voor meer info en inschrijfformulier 

24 juni Dag van de mantelzorg lezing door Zaki : Ondeugend OUDER worden 

De seniorenraad van Brakel verwelkomt Zaki die met zijn lezing een publiek aantrekt dat jong is van geest( en dat zeker wil blijven) en bewijst nog lang niet ‘out’ te zijn.

Hij gaat de pikante vragen niet uit de weg en geeft zijn ongezouten mening. Eindelijk is er tijd voor kwaliteit. Geen saaie raadgevingen, maar humoristische levensinzichten.

Want …wij leven langer en gelukkiger.

Ben jij mantelzorger? Dan word jij die avond in de bloemetjes gezet als dank voor je uitzonderlijke toewijding.
Om 19 u in zaal Europa – Parike.

Gratis toegankelijk voor iedereen mits inschrijving via mail naar wendy.demeulemeester@brakel.be of 055 43 17 64 of op dienst toerisme (naast gemeentehuis)

Wil je meer weten klik dan hier

 

Sluiting gemeentelijk zwembad 

“Zwembad Poseidon" is gesloten van maandag 27 juni 2016 tot en met vrijdag 22 juli 2016 

donderdag 30 juni - Sporteldag Brakel 

Op donderdag 30 juni 2016 organiseert de Brakelse sportdienst, in samenwerking met de seniorenraad voor de derde maal een Brakelse Sporteldag. Dit keer trekken we echter naar onze Belgische kust om gezellig samen te sportelen, in en rondom de badplaats Blankenberge.
Voor wie?
Voor alle 55-plussers, woonachtig te Brakel.
Meer weten en inschrijven : klik hier.

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.