6 april - Brakel voert klanttevredenheidsonderzoek 

De gemeente Brakel voert in samenwerking met de Artevelde Hogeschool een klanttevredenheidsonderzoek.

U kan deelnemen aan dit onderzoek via onderstaande link:

https://nl.surveymonkey.com/s/tevredenheidsonderzoekbrakel

13 april - start archeologisch onderzoek Marktplein 

Op maandag 13 april start het archeologisch onderzoek op het Marktplein. Dit als voorbereiding op de eigenlijke renovatie van de dorpskern van Nederbrakel.

Dit onderzoek brengt een tijdelijke wijziging van de verkeerscirculatie met zich mee. 

Klik hier voor de folder die in alle bussen van de gemeente wordt verspreid.

13 april - werken verbindingsweg parking Tirse - Driehoekstraat van start 

De werken met het oog op het aanleggen van de verbindingsweg tussen parking Tirse en de Driehoekstraat starten op 13 april 2015 en zullen uitgevoerd worden door wegenwerken De Moor uit Wetteren.

De kostprijs van dit project is 170.119,97 euro incl. btw. De geraamde periode van uitvoering is een 50-tal werkdagen. Tijdens de werken zal de voetweg niet bruikbaar zijn.

13 april - renovatie gemeentelijk recreatiedomein De Rijdt opnieuw van start 

Op maandag 13 april 2015 start de volgende fase in de renovatie van het gemeentelijk recreatiedomein "De Rijdtmeersen". Dit betreft o.a.:

1° het afwerken van de Finse piste

2° het vernieuwen van de wandelwegen

3° het heraanleggen van de parking "Dam

Neem in 2015 opnieuw deel aan ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ 

Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert Brakel in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”.
Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Brakel aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien om meer bij afzonderlijk detailhandels te winkelen. Zo draagt de campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente.

Meer weten? klik dan hier
Herenfiets
Damesfiets
Deelnemende handelaars.

T.e.m 1 mei - Monitoren sportkampen zomervakantie 2015 gezocht ! 

De gemeentelijke sportdienst van Brakel organiseert tijdens de zomervakantie heel wat gevarieerde sportkampen.

Wij zijn hiervoor op zoek naar gedreven en gemotiveerde monitoren.

De voorkeur gaat hierbij uit naar leerkrachten of studenten Lichamelijke opvoeding of pedagogisch geschoolden met eventuele club- en/of praktijkervaring.          

Je basisopdracht bij zo’n sportkamp bestaat uit sportinitiatie waar een hoofdthema centraal staat, maar daarnaast verwachten we een permanent enthousiasme en inzet om in samenwerking met de sportdienst de deelnemers te begeleiden op een pedagogisch verantwoorde wijze.

Heb je interesse om een groep gedreven kinderen heel wat bij te leren, laat ons dan spoedig iets weten!

Kandidaat-monitoren dienen het sollicitatieformulier voor 1 mei 2015 in te vullen en te mailen of persoonlijk af te geven aan de gemeentelijke sportdienst (Jagersstraat 64 A te 9660 Brakel of ben.devlieger@brakel.be).

11 mei - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor het openbaar onderzoek aangaande de 2e fase herinschaling atlas onbevaarbare waterlopen, klik hier.
Het openbaar onderzoek loopt van 17/04/2015 tem 06/05/2015 om 10u00
Voor meer info kan je terecht bij : Sybille Coesens op 055 43 17 59 of Sybille.Coesens@brakel.be

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

Voor andere openbare onderzoeken klik hier.