2016 - 2017 - Dorpskernvernieuwing Nederbrakel 

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina met meer info.

* 2 juni: nieuwsbrief 13 (klik hier)

* 19 juni: nieuwsbrief 14 (klik hier)

* 3 juli: nieuwsbrief 15 (klik hier)

* 17 juli: nieuwsbrief 16 (klik hier)

Op de foto bij dit artikel kan u de circulatie naar de parkings in Nederbrakel vinden (klik op de foto voor een grote weergave).

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing: mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier  

21 juli - gemeentelijke diensten gesloten  

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op :

  • Vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag)

Daarnaast zijn de gemeentelijke diensten ook gesloten op:

  • Maandag 14 augustus (brugdag)
  • Dinsdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart).

Tem 30 juli - sporthal gesloten. 

De gemeentelijke sporthal is van zondag 15 juli tot en met zondag 30 juli 2017 gesloten (jaarlijks verlof).

17 juli tem 16 augustus - openbaar onderzoek voorlopige bescherming "Sint-Jozefkapel" of "Kapel van de Vrede" 

Van 17 juli 2017 tot 16 augustus loopt het openbaar onderzoek naar aanleiding van de voorlopige bescherming van de "Sint-Jozefkapel" of "Kapel van de Vrede" met ommegang en oorlogsgedenkteken.

Klik hier voor de aankondiging  van het openbaar onderzoek.

Klik hier voor het beschermingsdossier.

4 september - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

10 september - zeepkistenrace 

Op zondag 10 september 2017 organiseert de jeugdraad een zeepkistenrace.

Waar? Valkenstraat Brakel

Uur? 13 u

Inschrijving: € 5 - Gratis voor jeugdverenigingen

Voordat je met vol enthousiasme aan je zeepkist begint, lees dan ook zeker het reglement.

Inschrijven is verplicht : schrijf je hier in

Klik hier voor het reglement. 

Veel succes!

29 november - klimaattafel vermindering CO2 

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen

Voor meer info klik hier

29 april 2018 - Vlaamse wandeldag 

Klik hier voor de themawebsite rond deze activiteit.

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van het Vlaams Natura 2000-programma, klik hier